CURO

Wsparcie dla biznesu

W związku z ciągle rosnącymi potrzebami naszych klientów progniemy przedstawić ofertę usług mających na celu wyeliminowanie start wynikających z przeterminowanych lub nieuregulowanych zobowiązań nierzetelnych partnerów handlowych.

Curo Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz uczestników życia gospodarczego, koncentrując się na dochodzeniu roszczeń finansowych i obsłudze finansowo-prawnej podmiotów gospodarczych.

Dochodzenie roszczeń finansowych to skomplikowany proces, w którym praktycznie każde zlecenie stanowi indywidualny przypadek, dlatego też w naszych działaniach bierzemy pod uwagę przyczyny, które spowodowały nie wywiązanie się partnera z zaciągniętych zobowiązań. Na bazie opinii naszych ekspertów określamy możliwości realizacji zlecenia oraz wszelkie konsekwencje ekonomiczno-prawne, jakie poniesie dłużnik w sytuacji odmowy spłaty wierzytelności. Takie działania mogą doprowadzić do tego, że już we wstępnej fazie negocjacji możemy nakłonić dłużnika do spłaty zadłużenia.

Zawsze jednak warto zbadać konkretne przedsięwzięcie pod względem jego bezpieczeństwa. Powinien to być bardzo ważny element w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu współpracy. Zdobywanie takich informacji powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością, aby badana firma nie zorientowała się, że jest sprawdzana, dlatego jedynym sposobem na uzyskanie interesujących danych jest powierzenie tego zadania specjalistom.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem indywidualnej oferty handlowej dopasowanej do potrzeb Państwa obiektu, prosimy o kontakt:

Dział Handlowy: tel. +48 22 868 03 11 lub email: biuro@curo.com.pl

Partnerzy:

CURO

curo.com.pl - usługi porządkowe, outsourcing sprzątania, outsourcing w hotelach, organizacja ochrony obiektów, parking lotnisko, zabezpieczenie imprez masowych, sprzątanie pokoi hotelowych i telewizja cyfrowa dvb-t hotele